Πρακτική της Διδακτικής (ΣΘΤΕ-203)

Σεπ 23, 2021

Αγαπητοί φοιτητές,


Η Πρακτική της Διδακτικής (ΣΘΤΕ203) θα γίνει κανονικά το χειμερινό εξάμηνο και θα ξεκινήσει την πρώτη εβδομάδα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Η πρώτη φάση του μαθήματος που διαρκεί περίπου ένα μήνα θα γίνει διαδικτυακά.
Το site του μαθήματος στο elearn είναι: https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3124 μέσα από το οποίο αποκλειστικά θα γίνονται οι ανακοινώσεις και η επικοινωνία των διδασκόντων με τους φοιτητές.
Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση θα γίνει την Παρασκευή 08-10-2021 από 13:00-16:00. Η πλατφόρμα και το link θα ανακοινωθούν έγκαιρα και παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις της γραμματείας του τμήματος σας και τις ανακοινώσεις στο elearn. Η διαδικτυακή παρουσία στην πρώτη συνάντηση είναι υποχρεωτική, ενώ το μάθημα έχει υποχρεωτικές παρακολουθήσεις.
Η εγγραφή σας στο elearn δεν ισοδυναμεί με εγγραφή στο μάθημα. Οι συμμετέχοντες θα καθοριστούν κατά την πρώτη συνάντηση. Υπάρχει όριο στον αριθμό συμμετεχόντων, το οποίο είναι 60 φοιτητές. Τα κριτήρια είναι τα εξής, κατά σειρά βαρύτητας:
1) Απόφοιτοι της ΣΘΕΤΕ Π.Κ. που οφείλουν μόνο την πρακτική της διδακτικής
2) Προπτυχιακοί που οφείλουν μόνο την πρακτική της διδακτικής
3) Απόφοιτοι, που έχουν περάσει τουλάχιστον 4 μαθήματα από τις κατηγορίες Α, Β
4) Προπτυχιακοί, που έχουν περάσει τουλάχιστον 4 μαθήματα από τις κατηγορίες Α, Β
5) για τους υπόλοιπους θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός του πτυχίου, ο μέσος όρος βαθμολογίας για τους προπτυχιακούς κατά την αρχή του εξαμήνου και το μεγάλο έτος σπουδών.
Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή είναι η επιτυχής ολοκλήρωση ενός μαθήματος της κατηγορίας Γ1, και εισαγωγή στις προπτυχιακές σπουδές από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μετά. Εισακτέοι προηγούμενων ετών καλύπτονται από το προηγούμενο καθεστώς αναγνώρισης και για αυτό το λόγο έχουν χαμηλή προτεραιότητα.
Η δεύτερη φάση του μαθήματος είναι η πρακτική άσκηση σε σχολείο δευτεροβάθμιας. Έχουμε ζητήσει άδεια από το ΥΠΑΙΘ για την είσοδο σας στα σχολεία όλης της χώρας και αναμένουμε απάντηση. Η εξεύρεση σχολείου και καθηγητών είναι διαδικασία που την αναλαμβάνει ο κάθε φοιτητής. Η είσοδος στο σχολείο γίνεται πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την πρώτη συνάντηση.
Δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας και το γεγονός ότι εισέρχεστε σε σχολεία προτείνεται εντόνως ο πλήρης εμβολιασμός.
Σύντομα θα αναρτηθούν τα αναλυτικά στοιχεία του μαθήματος. Το σύγγραμμα του μαθήματος θα αναρτηθεί αμέσως μετά την πρώτη συνάντηση και το υλικό του μαθήματος θα αναρτάται σταδιακά στο elearn.
Ν. Χανιωτάκης, καθηγητής τμ. Χημείας
Γ. Χατζηδάκης, ΕΔΙΠ, ΣΘΕΤΕ

Ανακοινώσεις Σχολής

Ανακοινώσεις κεντρικής ιστοσελίδας ΠΚ