Διατελέσαντες Κοσμήτορες

 

Έτος Όνομα Κοσμήτορα Τμήμα προέλευσης
1987-1996 Ιωάννης Παπαδάκης Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών

1/9/1996-31/8/1999

1/9/1999-31/8/2002

Ευριπίδης Στεφάνου Καθηγητής Τμήματος Χημείας

1/9/2002-31/8/2005

1/9/2005-31/8/2008

Σουζάννα Παπαδοπούλου Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών
1/9/2008-23/4/2013 Νικόλαος Κυλάφης Καθηγητής Τμήματος Φυσικής
24/4/2013-31/8/2016 Μιχαήλ Ταρουδάκης Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
1/9/2016-31/8/2020 Νικόλαος Χανιωτάκης Καθηγητής Τμήματος Χημείας
1/9/2020-31/8/2023 Εμμανουήλ Στρατάκης Καθηγητής Τμήματος Χημείας