Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη Βουτών
κτίριο Διοίκησης Β’
70013 Bασιλικά Βουτών
Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο: +30 2810 393200

* όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά