Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Πανεπιστημίου Κρήτης

Κοσμητεία

Κοσμήτορας

Εμμανουήλ Στρατάκης, Καθηγητής,

Μέλη Κοσμητείας

  • Αντώνης Αργυρός, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
  • Κρίτωνας Καλαντίδης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας
  • Δημήτριος Άγγλος Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας
  • Ανδρέας Ζέζας , Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής
  • Αλκης Τερσένοβ, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
  • Μαρία Βαμβακάκη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Προϊσταμένη Γραμματείας

Ειρήνη Καλαϊτζάκη

Σχετικά

Η Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε το 1976 Π.Δ. 653/1976 ως Φυσικομαθηματική Σχολή με τα Τμήματα Φυσικό, Μαθηματικό, Χημικό, Βιολογικό και Γεωλογικό. Τα Τμήματα αυτά άρχισαν σταδιακά να λειτουργούν με εξαίρεση το Γεωλογικό Τμήμα το οποίο ουδέποτε λειτούργησε και τελικά καταργήθηκε το 1999.

Με το (Π.Δ. 1082/1980) η Σχολή περιελάμβανε τους «Τομείς» Μαθηματικών Επιστημών, Επιστήμης των Υπολογιστών, Φυσικών Επιστημών, Γεωλογικών Επιστημών, Βιολογικών Επιστημών και Χημικών Επιστημών. Το 1983 (Π.Δ. 103/1983) η Σχολή αναφέρεται πλέον με τα παραπάνω Τμήματα ως ακαδημαϊκές της μονάδες και τα οποία (εκτός του Τμήματος Γεωλογίας) διαιρέθηκαν σε Τομείς. Το 1984 (Π.Δ. 452/1984) η Φυσικομαθηματική Σχολή μετονομάζεται σε Σχολή Θετικών Επιστημών. Το 1999 (Π.Δ. 209/1999) προστέθηκαν στη Σχολή τα Τμήματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, ενώ καταργήθηκε το Τμήμα Γεωλογίας. Το 2002 (Π.Δ. 134/2002), η Σχολή μετονομάστηκε σε Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Το 2013 (Π.Δ. 96/2013) τα Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών συγχωνεύτηκαν στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις (Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών).

Έτσι, η Σχολή περιλαμβάνει σήμερα τα εξής Τμήματα με τους αντίστοιχους χρόνους πρώτης λειτουργίας τους

 • Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (1977 ως Μαθηματικό)
 • Φυσικής (1978)
 • Επιστήμης Υπολογιστών (1984)
 • Βιολογίας (1987 με το προπτυχιακό πρόγραμμα, 1983 με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα)
 • Χημείας (1987)
 • Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (2001)

Η Σχολή στεγάστηκε στην αρχή σε διάφορα κτήρια στο Ηράκλειο, πριν τη μετακόμισή της στα προκατασκευασμένα κτήρια του Πανεπιστημίου δίπλα στην Κνωσό στην αρχή της δεκαετίας του ’80. Στη συνέχεια επεκτάθηκε στα λεγόμενα «Λευκά κτήρια» του Πανεπιστημίου στην ίδια περιοχή (1990). Από το 1996 τα Τμήματα Φυσικής και Βιολογίας μετεγκατεστάθησαν στα νέα κτήρια του Πανεπιστημίου στην περιοχή «Γιοφυράκια» των Βουτών έξω από το Ηράκλειο όπου βρίσκεται σήμερα η Πανεπιστημιούπολη. Ακολούθησε το Τμήμα Χημείας το 2006 σε δικά του κτήρια στην ίδια περιοχή και τα Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης Υπολογιστών στα δικά τους κτήρια το 2013. Το Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών φιλοξενείται αυτή τη στιγμή σε κτήρια των υπολοίπων Τμημάτων.

Στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών ανήκει το Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων καθώς και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Η Σχολή σήμερα διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις για τη διδασκαλία και την έρευνα και συνεργάζεται στενά με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο.

Τμήματα

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Έτος ιδρύσεως

1977, ως Μαθηματικό

Φυσικής 

Έτος ιδρύσεως

1978

Επιστήμης Υπολογιστών

Έτος ιδρύσεως

1984

Βιολογίας

Έτος ιδρύσεως

1987, με το προπτυχιακό πρόγραμμα, 1983, με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Χημείας

Έτος ιδρύσεως

1987

Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Έτος ιδρύσεως

2001

Φοιτητές

Χρόνια λειτουργίας

Μέλη ΔΕΠ

Τμήματα