Ανακοίνωση από την Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ

Δεκ 14, 2021

Δεκέμβριος 2021 NATURE INDEX

Σύμφωνα με το δείκτη Nature Index στον οποίον αποτυπώνεται η παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατατάσσεται στην 1η θέση μεταξύ όλων των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων στην Ελλάδα, και στη θέση 132 σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των Πανεπιστημίων που είναι νεότερα των 50 ετών. Όπως φαίνεται στο παρακείμενο κυκλικό διάγραμμα που αφορά το Παν. Κρήτης, η συνεισφορά των φυσικών επιστημών και ιδιαίτερα της χημείαςσε αυτή την πρωτιά ήταν εξαιρετικά σημαντική.

Η κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ συγχαίρει τις ερευνητικές ομάδες της Σχολής που συνεισέφεραν ώστε το Παν. Κρήτης να βρίσκεται στην κορυφή μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων.