ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ – συμπαράστασή στην κα Χαρά Χαραλάμπους, Καθηγήτρια και Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απρ 1, 2024

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην κα Χαρά Χαραλάμπους, Καθηγήτρια και Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τον εκφοβισμό που υφίσταται, στο πλαίσιο της άσκησης των διοικητικών καθηκόντων της. Θεωρούμε ότι η απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των μελών της διοίκησης κάθε Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εντάσσεται στο γενικό σύνολο των ακαδημαϊκών ελευθεριών, οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κόρη οφθαλμού, για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και η δυνατότητα ανάπτυξης του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

Εμμανουήλ Ιωάννης, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Κουκουλογιάννης Βασίλειος, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πλαγιανάκος Βασίλειος, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ράπτης Ιωάννης, ασκών καθήκοντα Κοσμήτορα Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ

Στρατάκης Εμμανουήλ, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης

Φλούδας Γεώργιος, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων