ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα/ρος της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Απρ 29, 2024

Δείτε τα σχετικά αρχεία:

https://www.sse.uoc.gr/wp-content/uploads/2024/04/αΨ3ΒΙ469Β7Γ-7Ρ2_Πρόσκληση-υποψηφιοτήτων-Κοσμήτορα-Σχολής-Θετικών-και-Τεχνολογικών-Επιστημών_ΑΔΑ_24.pdf

https://www.sse.uoc.gr/wp-content/uploads/2024/04/YpodeigmaAithshs.pdf

https://www.sse.uoc.gr/wp-content/uploads/2024/04/δΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ν.-1599-1986_ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ-ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ_ΣΘΕΤΕυ.doc