Προσωπικό

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.)

Στυλιανός Ζαχαριουδάκης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Τηλ. 2810-545230, unisport [at] admin dot  uoc dot gr, fax: 2810-545247

Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

 

Κάλλια Κατσαμποξάκη, Καθηγήτρια Αγγλικών

Τηλ. 2810-545102, katsampoxaki [at] uoc dot gr

Κτήριο Διοίκησης ΙΙ, γραφείο 202

 

Μαρία Κουτράκη, Καθηγήτρια Αγγλικών

Κτήριο Διοίκησης ΙΙ, γραφείο 202, τηλ. 2810-394053

e-mail : koutraki [at] uoc dot gr

http://englishbiology.wordpress.com   http://englishformaths.wordpress.com

 

Παναγιώτα Ριζοπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικών

Τηλ. 2810-393567, nrizop [at] csd dot uoc dot gr

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών γραφείο Ε206

 

Εμμανουήλ Σησαμάκης, Καθηγητής Αγγλικών

Κτήριο Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, γραφείο Γ214

Τηλέφωνο: 2810 393846

msis [at] uoc dot gr  

 

Εκπρόσωποι του προσωπικού ΕΕΠ  στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ, για το χρονικό διάστημα 01.09.2023 έως 31.08.2024, σύμφωνα με το Ν. 4957/2022 (εκλογές 29.06.2023). 

Τακτικό μέλος  στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ: Μαρία Κουτράκη του Ιωάννη

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.)

 

Αικατερίνη Βαρδινογιάννη        http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/vardinoyannis

Πέτρος Λυμπεράκης                  http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/lyberakis

Σταύρος Ξηρουχάκης                 http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/xirouchakis

Μιχαήλ Προμπονάς                   http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/promponas

Ιάσμη Στάθη                             http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/stathi

Απόστολος Τριχάς                     http://www.nhmc.uoc.gr/el/personnel/trichas

Χαράλαμπος Φασουλάς             http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/fassoulas

Σεβαστή Παπαδογιωργάκη,       τηλ. 2810 394425, 394426, 394427, e-mail: evapap [at] biology dot uoc dot gr

Αναστασία Πρατικάκη              Κτήριο Διοίκησης ΙΙ, γραφείο 201, τηλ. 2810 393206, e-mail: a.pratikaki [at] uoc dot gr

Γεώργιος Χατζηδάκης,       Κτήριο Διοίκησης ΙΙ, γραφείο 404, τηλ. 2810 394361 e-mail: gchatzidakis [at] uoc [dot] gr

Ειρήνη Σπανάκη,               Κτήριο Διοίκησης ΙΙ, γραφείο 201, τηλ. 2810 393208 email : irespa [at] uoc [dot] gr

 

Εκπρόσωποι του προσωπικού ΕΔΙΠ  στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ, για το χρονικό διάστημα 01.09.2023 έως 31.08.2024, σύμφωνα με το Ν. 4957/2022 (εκλογές 29.06.2023).

Τακτικό μέλος στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ: Μιχαήλ Προμπονάς του Αντωνίου

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.)

 

Αβραμάκης  Εμμανουήλ                 http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/avramakis

 Βιτσάκης Γεώργιος

https://www.nhmc.uoc.gr/archives/nhmc-person/georgios-vitsakis

 Δρετάκης  Μιχάλης                        http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/dretakis

Τρικάλη  Ασημίνα                          http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/trikali

Γεωργιλά  Κλεοπάτρα (Κλαίρη)     http://www.nhmc.uoc.gr/el/node/128

Καρδάκη  Λιούμπιτσα-Αγγελική     http://www.nhmc.uoc.gr/el/node/128 

 

Εκπρόσωποι του προσωπικού ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της ΣΘΕΤΕ και στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ, για το χρονικό διάστημα 01.09.2023 έως 31.08.2024, σύμφωνα με το Ν. 4957/2022 (εκλογές 29.06.2023).

Τακτικό μέλος στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ: Γεώργιος Παπαδάκης του Νικολάου

 

Προϊσταμένη Γραμματείας:

Ειρήνη Καλαϊτζάκη, τηλ. 2810 393505, rena@csd.uoc.gr

Κτήριο Επιστήμης Υπολογιστών γραφείο Γ304

Γραμματέας Κοσμητείας 

Νίτσα Αυγουστάκη, τηλ. 2810 393200, secr_se@uoc.gr

Κτήριο Διοίκησης ΙΙ, γραφείο 3, στάθμη 4