Επίτιμοι Καθηγητές

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Όνομα

Έτος Αναγόρευσης 

Ιδιότητα

 

Ίδρυμα προέλευσης

Τμήμα Π.Κ.

Πρύτανης 

Werner Stumm

18-6-1988

Καθηγητής Χημείας 

Swiss Federal Institude of Technology, Zurich

Τμήμα Χημείας

Δημήτριος Μαρκής

Jean Marie Lehn

5-6-1989

Νobel Xημείας 1994 Καθηγητής Χημείας

University Luis Pasteur της Γαλλίας

Τμήμα Χημείας

Δημήτριος Μαρκής

George Andrew Olah

15-5-1994

Καθηγητής Χημείας, Nobel Χημείας 1994

 

Τμήμα Χημείας

Γεώργιος Γραμματικάκης

F. Albert Cotton

4-10-1996

Καθηγητής Χημείας

 

Τμήμα Χημείας

Χριστίνα Σπυράκη

Κυριάκος Κωνσταντίνου (ΚC) Νικολάου 

9-10-1998

Καθηγητής Χημείας

Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας

Τμήμα Χημείας

Χριστίνα Σπυράκη

Robert H. Grubbs

30-10-2007

Νobel Xημείας 2005, Καθηγητής Χημείας

Institute of Technology της Καλιφόρνιας, ΗΠΑ

Τμήμα Χημείας

Ιωάννης
Παλλήκαρης

Δημήτριος Χριστοδούλου

2011

Καθηγητής Φυσικής και Μαθηματικών

Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο Ζυρίχης

Τμήμα Φυσικής

Ιωάννης
Παλλήκαρης

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

 

Όνομα

Έτος Αναγόρευσης 

Ιδιότητα

 

Ίδρυμα προέλευσης

Τμήμα Π.Κ.    

Πρύτανης 

Gerald G. Fuller

2009

Καθηγητής Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Καθηγητής Ιωάννης Παλλήκαρης

George Andrew Olah

2014

Καθηγητής Φυσικής

Emerging Technologies Division, National Research Council of Canada

Πανεπιστήμιο Οττάβα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Αναπλ/τρια Πρύτανης

Καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη

F. Albert Cotton

2018

Καθηγητής Εμβιομηχανικής, Χημικής και Βιομοριακής Μηχανικής

Τμήματα

Εμβιομηχανικής, Χημικής και Βιομοριακής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Rice των ΗΠΑ

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Καθηγητής Οδυσσέας – Ιωάννης Λ. Ζώρας