Επίτιμοι Καθηγητές

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Όνομα Έτος Αναγόρευσης
Ιδιότητα

 

Ίδρυμα προέλευσης

Τμήμα Π.Κ. Πρύτανης 
Werner Stumm 18-6-1988 Καθηγητής Χημείας Swiss Federal Institude of Technology, Zurich Τμήμα Χημείας Δημήτριος Μαρκής
Jean Marie Lehn 5-6-1989 Νobel Xημείας 1994 Καθηγητής Χημείας University Luis Pasteur της Γαλλίας Τμήμα Χημείας Δημήτριος Μαρκής
George Andrew Olah 15-5-1994 Καθηγητής Χημείας, Nobel Χημείας 1994 Τμήμα Χημείας Γεώργιος Γραμματικάκης
F. Albert Cotton 4-10-1996 Καθηγητής Χημείας Τμήμα Χημείας Χριστίνα Σπυράκη
Κυριάκος Κωνσταντίνου (ΚC) Νικολάου 9-10-1998 Καθηγητής Χημείας Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας Τμήμα Χημείας Χριστίνα Σπυράκη
Robert H. Grubbs 30-10-2007 Νobel Xημείας 2005, Καθηγητής Χημείας Institute of Technology της Καλιφόρνιας, ΗΠΑ Τμήμα Χημείας Ιωάννης
Παλλήκαρης
Daniel G. Nocera 2014 Καθηγητής Χημείας
Harvard University
Johannes Lelieveld 2016 Καθηγητής Ατμοσφαιρικής Φυσικής
University of Mainz, Max Planck Institute of Chemistry
Mercouri G. Kanatzidis 2017 Καθηγητής Χημείας
Charles E. Emma H. Morrison Professor of Chemistry
NorthWestern University, USA
Hartmut Michel 2018 Καθηγητής Dr. Hartmut Michel, Νόμπελ Χημείας 1988,
Max-Planck Institute of Biophysics
Richard N. Zare 2022 Καθηγητής Χημείας
Marguerite Blake Wilbur Professor of Natural Science
Department of Chemistry, Stanford University, USA

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 

Όνομα Έτος Αναγόρευσης
Ιδιότητα

 

Ίδρυμα προέλευσης

Τμήμα Π.Κ.     Πρύτανης 
Δημήτριος Χριστοδούλου 2016 Καθηγητής Μαθηματικών και Φυσικής Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο
Τεχνολογίας της Ζυρίχης (ΕΤΗ)
Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Γεώργιος Κοντάκης

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Όνομα Έτος Αναγόρευσης
Ιδιότητα

 

Ίδρυμα προέλευσης

Τμήμα Π.Κ.     Πρύτανης 
Δημήτριος Χριστοδούλου 2011 Καθηγητής Φυσικής και Μαθηματικών Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο Ζυρίχης Τμήμα Φυσικής Καθηγητής Ιωάννης Παλλήκαρης
Δημήτριος Ψάλτης
2020 Καθηγητής Φυσικής Καθηγητής και Διευθυντής Εργαστηρίου Οπτικής, EPFL (Ελβετία) Τμήμα Φυσικής Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

 

Όνομα Έτος Αναγόρευσης
Ιδιότητα

 

Ίδρυμα προέλευσης

Τμήμα Π.Κ.     Πρύτανης 
Gerald G. Fuller 2009 Καθηγητής Χημικών Μηχανικών Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Καθηγητής Ιωάννης Παλλήκαρης
George Andrew Olah 2014 Καθηγητής Φυσικής

Emerging Technologies Division, National Research Council of Canada

Πανεπιστήμιο Οττάβα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Αναπλ/τρια Πρύτανης

Καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη

F. Albert Cotton 2018 Καθηγητής Εμβιομηχανικής, Χημικής και Βιομοριακής Μηχανικής

Τμήματα

Εμβιομηχανικής, Χημικής και Βιομοριακής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Rice των ΗΠΑ

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Καθηγητής Οδυσσέας – Ιωάννης Λ. Ζώρας