Ενημέρωση για την εκπροσώπηση φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη  Σύγκλητο και στο Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ιούν 24, 2022

Ανακοινώσεις Σχολής

Ανακοινώσεις κεντρικής ιστοσελίδας ΠΚ