ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (έναρξη-λήξη ΧΕ 2021-22)

Σεπ 24, 2021

Ρέθυμνο/ Ηράκλειο 22 Σεπτεμβρίου 2021

Σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου Κρήτης (Έκτακτη Συνεδρίαση 297η/22-9-
2021/Ακαδ. Θέμα 1ο) οι νέες ημερομηνίες έναρξης – λήξης των
μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους
2021-2022, των Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχουν ως
εξής:
 έναρξη χειμερινού εξαμήνου: 04 Οκτωβρίου 2021
 λήξη χειμερινού εξαμήνου: 14 Ιανουαρίου 2022
Από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ανακοινώσεις Σχολής

Ανακοινώσεις κεντρικής ιστοσελίδας ΠΚ