Αίτηση έκδοσης ΠΠΔΕ της ΣΘΕΤΕ

Ιούν 28, 2022

Οι αιτήσεις για την έκδοση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία της Σχολής, από 01/07/22 έως 15/07/22. Όταν συμπληρωθεί και υπογραφεί η αίτηση που επισυνάπτεται, να αποσταλεί ηλεκτρονικά μαζί με την Αναλυτική Βαθμολογία σε μορφή pdf, στο email της γραμματείας : secr_se@uoc.gr  με θέμα: Αίτηση έκδοσης Π.Π.Δ.Ε.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ.. 5/7-7-21 απόφαση της Συνέλευσης της Κοσμητείας της Σ.ΘΕ.Τ.Ε. και όπως εγκρίθηκε από την υπ΄ αρίθμ. 464/15-7-21 της Συγκλήτου,  για τη λήψη του ΠΠΔΕ  προαπαιτούμενα είναι 3 μαθήματα από την κατηγορία Α, 3 μαθήματα από την κατηγορία Β και 3 από την κατηγορία Γ. Στην κατηγορία Γ απαιτείται ένα μάθημα Γ1 (Διδακτική των Φυσικών Επιστημών ή STEM), ένα μάθημα Γ2 (πίνακας 2) και η Πρακτικής της Διδακτικής Γ3 ( το Γ3, απαραίτητο μάθημα για τη λήψη του ΠΠΔΕ, έχει ως προαπαιτούμενο ένα Γ1).

  • Βλέπετε τουςπίνακες με τα μαθήματα του ΠΠΔΕ στο αναρτημένο πρόγραμμα.