Προκήρυξη εισδοχής πτυχιούχων της ΣΘΕΤΕ στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΣΘΕΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Απρ 21, 2021

Αρ. Πρωτ.:  7068

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΣΘΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜA ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Η Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (δείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα ΕΔΩ http://www.sse.uoc.gr/educational-training/).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από απόφοιτους όλων των Τμημάτων της ΣΘΕΤΕ του ΠΚ καθώς και από φοιτητές της ΣΘΕΤΕ (κατηγορίες ΠΕ04, ΠΕ03 και ΠΕ86) οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021, Σεπτεμβρίου 2021 και Μαρτίου 2022. Οι εγγραφές στο ΠΠΔΕ γίνονται μόνον στην έναρξή του ακαδημαϊκού έτους. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση τους εφόσον αναμένεται να αποφοιτήσουν μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι: Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Η χρονική διάρκεια του κάθε Προγράμματος που οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας είναι δύο (2) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα, με δυνατότητα αναστολής φοίτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι δώδεκα (12) μήνες μετά από απόφαση της Επιτροπής Ακαδημαϊκού Συντονισμού.

Η φοίτηση είναι πλήρης και η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των προσόντων, όπως αυτά προκύπτουν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. ΑΙΤΗΣΗ (πρότυπο επισυνάπτεται)
  2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ή βεβαίωση της Γραμματείας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις για την απόκτηση του πτυχίου και εκκρεμεί η ορκωμοσία.
  3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  4. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  5. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (επισυνάπτεται)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μόνο με μορφή αρχείων PDF, μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021 στη Γραμματέα του Προγράμματος του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (κ. Αικ. Τσαλίμη e-mail: katerina.tsalimi@uoc.gr).

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη και τα έγγραφα σε pdf.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Π.Δ.Ε.

Ανακοινώσεις Σχολής

Ανακοινώσεις κεντρικής ιστοσελίδας ΠΚ