Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων ειδικών εκπαιδευτικών ρυθμίσεων Εαρινού Εξαμήνου 2020‐2021

Απρ 6, 2021

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλ.: 2810‐39 3653, 4880, 28310 – 7 7979

E‐mail: hskf@edu.uoc.gr & rskf@admin.uoc.gr

Ιστοσελίδα: skf.uoc.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία Covid 19 στην καθημερινότητά μας, αλλά και ειδικότερα στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας  με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με αποστασιοποίηση των φοιτητών / τριών από τους χώρους, τις υπηρεσίες και τους διδάσκοντες του Ιδρύματος, με αυξημένο άγχος, αβεβαιότητα για το μέλλον, απομάκρυνση από χρονοδιαγράμματα και στόχους,

κρίναμε σκόπιμη την ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για ειδικές εκπαιδευτικές ρυθμίσεις, για το Εαρινό Εξάμηνο 2020‐2021, μέχρι την Παρασκευή 23‐4‐2021 σε φοιτητές/τριες:

α) πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες (που έχουν εισαχθεί με το ποσοστό 5%,

β) με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία, δυσγραφία κλπ & έχουν αξιολογηθεί από αναγνωρισμένα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ΚΕΣΥ, κ.ο.κ.) και

γ) με άλλες ειδικές κατηγορίες ή αναπηρίες (με μόνιμο ή παροδικό σωματικό ή ψυχικό πρόβλημα υγείας, ή με ΔΕΠ‐Υ).

Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή τυχόν αιτημάτων, καθώς μετά το πέρας της

παραπάνω ημερομηνίας δε θα διεκπεραιωθεί κανένα νέο αίτημα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Με εκτίμηση,

Οι Ομάδες Στήριξης Φοίτησης ΣΚΦ Ηρακλείου και ΣΚΦ Ρεθύμνου

Ανακοινώσεις Σχολής

Ανακοινώσεις κεντρικής ιστοσελίδας ΠΚ