Ενημέρωση για την εκπροσώπηση φοιτητών στα Συλλογικά Όργανα της ΣΘΕΤΕ, του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ιούν 24, 2022

Ανακοινώσεις Σχολής

Ανακοινώσεις κεντρικής ιστοσελίδας ΠΚ