Ανακοίνωση για πρόοδο στο μάθημα ΣΘΤΕ 208 Διαπολιτισμικότητα και συμβουλευτική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Απρ 2, 2021

Έπειτα από αίτημα φοιτητών που έχουν εργαστήριο την Τετάρτη 7 Απριλίου ώρες που συμπίπτουν με την εξέταση, αποφασίστηκε να γίνουν δυο τμήματα εξέτασης προόδου στο μάθημα ΣΘΤΕ 208.

Η εξέταση θα λάβει χώρα με μια ομάδα στις 12.00 – 13.30

και με μια άλλη ομάδα στις 14.00- 15.30 πάντα στις 7 Απριλίου 2021

Προκειμένου να συμμετέχετε στην εξέταση είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσετε την ώρα που σας εξυπηρετεί μέχρι και την Τρίτη 6 Απριλίου !! 

Δήλωση ώρας εξέτασης στο λινκ 

https://docs.google.com/forms/d/104b6kiX_6IPnPX450dtyDktbP4725AN_3y3wanEihHo/edit?usp=sharing

Η διδάσκουσα

Ειρήνη Σπανάκη

Ανακοινώσεις Σχολής

Ανακοινώσεις κεντρικής ιστοσελίδας ΠΚ