Ιατρός Εργασίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Υγειονομική Περίθλαψη Φοιτητών

Ανασφάλιστοι Φοιτητές καλύπτονται όπως οι Ανασφάλιστοι πολίτες

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ. ) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4452/2017 (Α’17)άρθρο 31 παρ.3.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης από 1/9/2017 παύει να παρέχει υγειονομική, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στους ανασφάλιστους φοιτητές επομένως δεν εκδίδονται ούτε ανανεώνονται νέα Βιβλιάρια Υγείας.

Φοιτητές που έχουν στην κατοχή τους Βιβλιάρια Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης παρακαλούνται να τα επιστρέψουν στη Γραμματεία του Τμήματος. 

 

 

Ανακοίνωση 4/10/2018 για Ιατρό Εργασίας 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει συνάψει σύμβαση για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας με την κα Ευαγγελία Γιαννοπούλου (τηλ.2810 393100).

Κύριες υποχρεώσεις της είναι η παροχή συμβουλευτικής καθώς και η επίβλεψη και βελτίωση της υγείας των εργαζομένων

Στο Ηράκλειο οι συναντήσεις θα γίνονται στο γραφείο της ιατρού Εργασίας στο κτήριο Διοίκησης ΙΙ στάθμη 4 γραφείο 1, κάθε Πέμπτη.

Για ραντεβού επικοινωνήστε με την κα Κατερίνα Τσαλίμη (εσωτ. τηλ. 3200 ή στο tsalimi@admin.uoc.gr).


 

 

Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει συνάψει σύμβαση για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Ιατρός εργασίας είναι η κα Ρίτα Ζέλη. Κύριες υποχρεώσεις της είναι η παροχή συμβουλευτικής καθώς και η επίβλεψη και βελτίωση της υγείας των εργαζομένων. Οι φοιτητές στο Ηράκλειο μπορούν να κλείνουν ραντεβού στο ιατρείο που γίνεται στο ΠΑΓΝΗ (δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση: http://www.sse.uoc.gr/news/rantevouiatreiofoititwn2016-17.html).

 

Είναι απολύτως επωφελές για όλους τους εργαζόμενους στο ΠΚ να συναντηθούν με την ιατρό εργασίας. Οι συναντήσεις θα διαρκούν μισή ώρα. Στο Ηράκλειο θα γίνονται στο γραφείο της ιατρού Εργασίας στο κτήριο Διοίκησης ΙΙ στάθμη 4 γραφείο 1 (δίπλα από τη Γραμματεία της Κοσμητείας ΣΘΕΤΕ). Στο παρόν μήνυμα επισυνάπτεται αναλυτικά το πρόγραμμα επισκέψεων της ιατρού εργασίας, καθώς και το ερωτηματολόγιο (εδώ) το οποίο πρέπει να φέρουν συμπληρωμένο οι εργαζόμενοι κατά την επίσκεψή τους στην ιατρό.

 

Η ημέρα και ώρα συνάντησης κάθε εργαζόμενου με την ιατρό εργασίας θα καθορίζεται είτε με πρωτοβουλία του εργαζόμενου είτε στο Ηράκλειο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της κας Κατερίνας Τσαλίμη (εσωτ. τηλ. 3200 ή στο tsalimi@admin.uoc.gr). Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με την ιατρό εργασίας θα το δηλώσουν συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση.

 

 

Εύχομαι σε όλες και όλους καλή ακαδημαϊκή και διοικητική χρονιά.

 

Κωνσταντίνος Σπανουδάκης

Αναπλ. Πρύτ. Φοιτ. Μέριμνας και Προσωπικού στο ΠΚ

 

Δείτε εδώ το πρόγραμμα επισκέψεων της ιατρού εργασίας στο Ηράκλειο.

 

 

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Κ. ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

Το προσωπικό (με κάθε σχέση εργασίας: διοικητικό, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο μπορεί να συνταγογραφεί δωρεάν φάρμακα και εξετάσεις κάθε Δευτέρα 12.00-14.00 στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων του ΠΑΓΝΗ (Παθολογικό Ιατρείο, γραφείο 56). Ο μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων είναι 7 άτομα/ιατρείο και η επίσκεψη θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού, τα οποία θα κλείνονται από τη γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων του ΠΑΓΝΗ, τηλ. 2810-542107/108. Υπάρχει η δυνατότητα να συνταγογραφούνται εξετάσεις/φάρμακα στους συζύγους/τέκνα των εργαζομένων, με την προϋπόθεση ότι θα έχει κλειστεί ξεχωριστό ραντεβού για κάθε άτομο.