82_2020. Οδηγίες για την Εξέταση του Μαθήματος Ψυχολογία του Εφήβου (ΣΘΤΕ 201)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

  1. Οι εξετάσεις στο μάθημα Ψυχολογία του εφήβου (ΣΘΤΕ 201) θα γίνουν γραπτά, εξ’ αποστάσεως, με χρήση της πλατφόρμας e-learn.
  2. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης (10:00-11.00) η διδάσκουσα θα είναι συνδεδεμένη σε εικονική αίθουσα.
  3. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για πρόσβαση στην αίθουσα οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν εγγραφή με τους ιδρυματικούς τους κωδικούς στην πλατφόρμα του e-class της Σχολής Επιστημών Αγωγής με τίτλο "Πανεπιστήμιο Κρήτης - Εκτός Σχολής Επιστημών Αγωγής". Στη συνέχεια θα πρέπει να μεταβούν στο μάθημα «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ (ΣΘΤΕ 201), να πατήσουν το πεδίο ΤΗΛΕΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και να ενεργοποιήσουν το σχετικό σύνδεσμο.
  4. Στην εικονική αίθουσα στην πλατφόρμα e-class  θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εξεταζόμενοι φοιτητές, ΑΛΛΑ παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη διδάσκουσα ΜΟΝΟ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ΟΧΙ για απορίες σχετικά με τα θέματα. Ο χρόνος άλλωστε τρέχει, ενώ είστε στο πεδίο της εξέτασης.
  5. Όσοι φοιτητές εισέλθουν καθυστερημένοι δεν θα μπορέσουν να δώσουν το γραπτό τεστ.
  6. Μετά τις 11.00, οπότε και λήγει η εξέταση, το σύστημα θα κλείσει.
  7. Όσοι φοιτητές αντιμετωπίσουν τεχνικό πρόβλημα και η γραπτή τους εξέταση διακοπεί ή δεν μπορεί να ξεκινήσει, θα πρέπει να ενημερώσουν ΑΜΕΣΑ τη διδάσκουσα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: markodim@edc.uoc.gr δίνοντας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, για να τη διευκολύνουν στη συνεννόηση,

β) μπαίνοντας στην εικονική αίθουσα που θα έχει οριστεί για την τηλεσυνεργασία, όπου θα βρίσκεται η διδάσκουσα.

  1. Το ΚΟΥΙΖ στο οποίο θα εξεταστούν οι φοιτητές περιλαμβάνει 14 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μόνο μία σωστή απάντηση στην καθεμία (βαθμός: 0,5 για κάθε σωστή απάντηση) και 12 ερωτήσεις Σωστό-Λάθος (βαθμός: 0,25 για κάθε σωστή απάντηση).
  2. Οι ερωτήσεις έχουν χρονικό περιορισμό 2 λεπτά. Μετά περνάει στην επόμενη ερώτηση.

10.  Δεν υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης των απαντήσεων ούτε επιστροφής σε προηγούμενη ερώτηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η εξέταση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί.

11.  ΠΡΟΣΟΧΗ! Το αργότερο στις 10.08 πρέπει να ξεκινήσει η εξέταση. Διαφορετικά ο χρόνος δεν θα φτάσει και το σύστημα θα κλείσει!

Συμμετοχή στις εξετάσεις συνεπάγεται αποδοχή των όρων των κανονισμών εξ΄ αποστάσεως εξετάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Καλή επιτυχία!