124. Προσφερόμενο παιδαγωγικό "Γ03Π08: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού"

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (Π.Π.Δ.Ε.)

(δείτε  εδώ το συνημμένο)

«Γ03Π08: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού»

Διδάσκων: κ. Μ. Κλεισαρχάκης (kleisarx@edc.uoc.gr)

Το μάθημα εντάσσεται στα προσφερόμενα

για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας,

ανήκει στην κατηγορία Β3 και προσφέρεται

από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Γίνεται κάθε Πέμπτη 08.30 – 11.30,

στην αίθουσα Δ2 στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Θα σας στέλνονται σημειώσεις από τον διδάσκοντα στο ιδρυματικό σας e-mail.

Το υλικό του μαθήματος βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο:

https://app.box.com/s/26eof3zhgoefb0sck6xq3zhcrqfywj1t 

Τελικός βαθμός του μαθήματος: εργασία 50% και 50% τελικός βαθμός.

 

Ηράκλειο, 21-11-2016

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της

Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

 

Αικατερίνη Τσαλίμη