76-2019. Σημαντικό: ημερομηνίες διαλέξεων & προόδων "ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης"

Οι ημερομηνίες των υπόλοιπων διαλέξεων του χειμερινού εξαμήνου 2019-20

του μαθήματος "ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης", με διδάσκουσα την κα Δαλακούρα 

είναι οι παρακάτω: 

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, 14.00-17.00, αίθουσα Α208, ΤΜΕΜ

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019, 14.00-17.00, αίθουσα Α208, ΤΜΕΜ

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, 14.00-17.00, αίθουσα Α208, ΤΜΕΜ

 

Ημερομηνίες και ύλη προόδων 


1η πρόοδος : 4 Νοεμβρίου 2019, Αμφιθέατρο Α203 Ώρα 15:00‐17:00 ΤΜΕΜ (Ύλη:Καποδιστριακή περίοδος & περίοδος στασιμότητας)

2η πρόοδος: 9 Δεκεμβρίου 2019, Αμφιθέατρο Α203 Ώρα 14:00‐17:00 ΤΜΕΜ (Ύλη: περίοδος Μεσοπολέμου)

Σημείωση: Η συμμετοχή στις προόδους είναι προαιρετική. Βαθμολογία: 2 βαθμοί σε κάθε πρόοδο και 6 στην τελική εξέταση ή (για όποιον/α δεν συμμετάσχει στις προόδους) συνολικά 10 βαθμοί στην τελική εξέταση.