163. Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέχρι 31 Ιουλίου 2017

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.