65. Παράταση υποβολής δηλώσεων μαθημάτων έως 19/10/2015

Λόγω των προβλημάτων που έχουν παρατηρηθεί με τις δηλώσεις των μαθημάτων 

η προθεσμία υποβολής δηλώσεων μαθημάτων στο σύστημα παρατείνεται μέχρι τις 19/10/2015.

 

Μιχαήλ Ταρουδάκης

Κοσμήτωρ Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών