145. Προσφερόμενα στη ΣΘΕΤΕ μαθήματα (παιδαγωγικά και άλλα) εαρινού εξαμήνου 2016-17

Δείτε εδώ το πρόγραμμα των μαθημάτων (έκδοση 17-2-2017).

 

Επισυναπτόμενο 1: Αναλυτικές πληροφορίες για το μάθημα ΣΘΤΕ302 Ακαδημαϊκά Αγγλικά.

Επισυναπτόμενο 2: Syllabus μαθήματος ΚΠΒ024 Η διδασκαλία ως έρευνα και ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής.

Επισυναπτόμενο 3: Syllabus μαθήματος Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη

Επισυναπτόμενο 4: Syllabus μαθήματος "ΣΘΤΕ101 Αρχές Οικονομίας"

Επισυναπτόμενο 5: Syllabus μαθήματος "Β05Π03 Αναπτυξιακές Διαταραχές"

Επισυναπτόμενο 6: Ύλη μαθήματος "ΣΘΤΕ202 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών"

Επισυναπτόμενο 7: Ύλη μαθήματος "ΟΙΚ3601 Διδακτική της Οικονομικής Επιστήμης"

Επισυναπτόμενο 8: Ύλη μαθήματος "Γ03Π04 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό"

Επισυναπτόμενο 9: Ύλη του μαθήματος "ΦΒ255.1/ΚΠΒ014 Ειδική Διδακτική: Φιλοσοφία για τους Εφήβους"

Επισυναπτόμενο 10: Ύλη του μαθήματος "ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης"

Επισυναπτόμενο 11: Ύλη του μαθήματος "ΚΠΑ021 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης" 

Σημαντικό: Να ενημερώνεστε τακτικά, μέχρι την οριστικοποίηση του προγράμματος.