96. Ημερομ. ακαδ. έτους 2016-17 της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών