81. Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου 2016 (ver.6/20-1-2016)

Δείτε εδώ το επισυναπτόμενο πρόγραμμα εξεταστικής ΣΘΕΤΕ Ιανουαρίου 2016 (παιδαγωγικά και άλλα).

Προσοχή:

1. Περιέχει διόρθωση στην ημέρα/ώρα και αίθουσες του μαθήματος ΣΘΤΕ 301: Κίνηση και Ποιότητα Ζωής του κ. Στέλιου Ζαχαριουδάκη

2. Περιέχει διόρθωση στην ημέρα/ώρα του μαθήματος "Α01Π01: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική" του κ. Κων/νου Καρρά

3. Περιέχει διόρθωση στην ώρα και αίθουσες του μαθήματος "ΣΘΤΕ 201: Ψυχολογία του Εφήβου" της κ. Μαρκοδημητράκη & του κ. Κρασανάκη

4. Περιέχει διόρθωση στο μάθημα της κ. Κατσαρού "ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία" το οποίο θα εξεταστεί ΜΟΝΟ στην αίθουσα Ε204