41. Εξέταση μαθημάτων ΚΠΑ042 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα:Θεωρία και Έρευνα" και ΚΠΑ002 "Διδακτική Μεθοδολογία" (ειδική εξεταστική)