55. Επανεξέταση μαθήματος "Κβαντομηχανική Ι" Τμήματος Φυσικής

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες του Τμήματος Φυσικής που έχουν αποτύχει σε τρεις τουλάχιστον εξεταστικές στο μάθημα "Κβαντομηχανική Ι", να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να εξεταστούν από τριμελή επιτροπή με γραπτή αίτηση ή e-mail προς τη γραμματεία του Τμήματος (kandida@physics.uoc.gr) μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

 

Η εξέταση θα γίνει από την τριμελή επιτροπή στο αμφιθέατρο Α του κτηρίου Φυσικής την 

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16:00.