53. Ημερομηνίες εγγραφών νεοεισαχθέντων φοιτητών (ακαδ. έτος 2015-16)

Ημερομηνίες ηλεκτρονικών προεγγραφών 10-24 Σεπτεμβρίου, μέσω της ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr.

Αποστολή δικαιολογητικών εγγραφής στις γραμματείες των τμημάτων έως 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε εδώ το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στη Γραμματεία του Τμήματός σας, μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Στα δικαιολογητικά επίσης συμπεριλαμβάνεται έγγραφο που να αποδεικνύει τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. του νεοεισαχθέντα.