117. Αποτελέσματα για τη χορήγηση υποτροφιών "Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη" ακαδ.έτους 2015-16 (διόρθωση)

Δείτε εδώ το συνημμένο. 

Ενστάσεις μέχρι 3-11-2016 στην Γραμματεία Κοσμητείας ΣΘΕΤΕ.