52. Διδασκαλία μαθήματος "ΣΘΤΕ 301 : Κίνηση & Ποιότητα Ζωής"

Προσφερόμενο μάθημα στους φοιτητές/τριες των Τμημάτων της ΣΘΕΤΕ, καθώς και του Ιατρικού Τμήματος για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016 "Κίνηση και Ποιότητα Ζωής"

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.