156. 2η Διάλεξη ΚΠΑ021 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Θα γίνει η δεύτερη διάλεξη του μαθήματος ΚΠΑ021 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

την Τρίτη 28/2/2017 και ώρα 6.30-8.30 στο Αμφ. Α1 του Τμήματος Χημείας.

Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

με διδάσκοντα τον κ. Μανόλη Αλεξάκη (alexakis.em@gmail.com).