78. Αποτελέσματα επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών κληροδοτήματος "Χρύσανθου & Αναστασίας Καρύδη"