153. Σημαντική-επείγουσα ανακοίνωση : Εγγραφή στο μάθημα "ΟΙΚ3601 Διδακτική της Οικονομικής Επιστήμης"

Στο μάθημα Διδακτική της Οικονομικής Επιστήμης (ΟΙΚ3601) θα γίνουν δεκτοί συνολικά 70 φοιτητές (για όλο το ΠΚ).  Όσοι ενδιαφέρονται για το μάθημα θα πρέπει να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο moodle.  Η απάντηση του ερωτηματολογίου συνιστά αρχική δήλωση του μαθήματος.  Η επιλογή των φοιτητών από τους διδάσκοντες θα γίνει με βάση τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο. Οι ΑΜ των επιλεγέντων θα ανακοινωθούν στο moodle.  Το ερωτηματολόγιο προβλέπει και τη δήλωση μαθήματος σε περίπτωση που κάποιος/α δεν επιλεγεί για το μάθημα ΟΙΚ3601.  Για όσους επιλεγούν η δήλωση του μαθήματος αυτού (ή του εναλλακτικού που θα έχει δηλωθεί στο  ερωτηματολόγιο σε περίπτωση μη επιλογής) θα γίνει από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Δυνατότητα απάντησης στο ερωτηματολόγιο υπάρχει από τη Δευτέρα 13  Φεβρουαρίου 2017 έως την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017." 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε με την διδάσκουσα : κα Νικολίτσα Δάφνη, τηλ. 28310-77433.

Ηράκλειο, 15-2-2017

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας

Της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

 

Δείτε εδώ το επισυναπτόμενο αρχείο.