21. Ανακοίνωση του Κοσμήτορα και των Προέδρων της Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών