66. Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών