71. Προκήρυξη υποτροφιών κληροδοτήματος "Χρύσανθου & Αναστασίας Καρύδη"