150. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση. http://nhmc.uoc.gr/el/news/31018