97_2019. Εξεταστέα ύλη μαθήματος "Α01Π02 Η Συγκριτική Παιδαγωγική στον 21ο αι.: τάσεις και προκλήσεις"

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος για την εξεταστική Ιανουαρίου 2020 έχει ανακοινωθεί από την αρχή του εξαμήνου (βλ. ΕΔΩ) στην ιστοσελίδα της ΣΘΕΤΕ. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την ύλη στο eclass του Παιδαγωγικού Τμήματος (χωρίς χρήση κωδικών). Ακόμη, έχει μοιραστεί στους φοιτητές/τριες στις τρεις διαλέξεις της διδάσκουσας, κ. Καλογιαννάκη, που έγιναν στο Ηράκλειο.

Εξεταστέα Ύλη Μαθήματος Συγκριτική Παιδαγωγική, Καλογιαννάκη Πέλλα
1. Παραδείγματα Συγκριτικής Παιδαγωγικής, κωδ. Ευδόξου 86056725 (συγγραφέας Καλογιαννάκη),2018, σελίδες:
13-39, 48-107, 518-552.
2.Περί Συγκριτικής Παιδαγωγικής, κδω. Ευδόξου 41964287(συγγραφέας Καλογιαννάκη), 2015, σελίδες:
127-161, 220-252, 624-671.