93_2019. Δημοσιοποίηση Καταλόγου Ανοικτών Δεδομένων Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε ΕΔΩ τη σχετική ανακοίνωση.