92_2019. Διανομή συγγράμματος του μαθήματος "ΣΘΤΕ201 Ψυχολογία του Εφήβου"

Το σύγγραμμα  με τίτλο "Η Εφηβεία, Ψυχολογική Θεώρηση",

στα πλαίσια του μαθήματος "ΣΘΤΕ201 Ψυχολογία του Εφήβου",

θα διανέμεται  κάθε Τρίτη (έως 10/1/2020),

10.00-14.00 στο γραφείο 404, κτίριο Διοίκησης ΙΙ,

της Πανεπιστημιούπολης Βουτών.