9_2018. 1η εισήγηση για μάθημα "Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη"

Θα γίνει η πρώτη εισήγηση -γνωριμία με τους φοιτητές για το μάθημα

Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη

με διδάσκουσα την κα Πέλλα Καλογιαννάκη (Π.Τ.Δ.Ε.)

την Παρασκευή 2/3, 11.00' πμ, στην αίθουσα  Ε204  του Τμήματος  Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών