91_2020. Ανακοίνωση Πρυτανείας για ανώτατο όριο φοιτητών ανά αίθουσα διδασκαλίας

 

Ηράκλειο, 5 Οκτωβρίου 2020
Αρ. Πρωτ. 11253
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Μετά από συζητήσεις με το Υπουργείο Υγείας και λαμβάνοντας υπόψη την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ. 61940, ΦΕΚ 4326/Β/2-10-2020, σας γνωστοποιούμε ότι το ανώτατο όριο φοιτητών ανά αίθουσα διδασκαλίας είναι πενήντα (50) τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο, με την απαρέγκλιτη προϋπόθεση της τήρησης όλων των μέτρων ασφαλείας (μάσκες, απόσταση 1,5 μέτρων ανάμεσα στους φοιτητές κ.λπ.).
Εκ της Πρυτανείας

Ηράκλειο, 5 Οκτωβρίου 2020

Αρ. Πρωτ. 11253

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Μετά από συζητήσεις με το Υπουργείο Υγείας και λαμβάνοντας υπόψη την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ. 61940, ΦΕΚ 4326/Β/2-10-2020, σας γνωστοποιούμε ότι το ανώτατο όριο φοιτητών ανά αίθουσα διδασκαλίας είναι πενήντα (50) τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο, με την απαρέγκλιτη προϋπόθεση της τήρησης όλων των μέτρων ασφαλείας (μάσκες, απόσταση 1,5 μέτρων ανάμεσα στους φοιτητές κ.λπ.).

Εκ της Πρυτανείας