88_2019. Ακύρωση μαθήματος 2/12/2019 "ΣΘΤΕ204 Θεμελιώδη Ζητήματα Παιδαγωγικής Επιστήμης"

Ανακοινώνεται ότι ακυρώνεται το μάθημα

"ΣΘΤΕ204 Θεμελιώδη Ζητήματα Παιδαγωγικής Επιστήμης"

της Δευτέρας 2/12/2019 (ώρα 4-7 μμ, διδάσκουσα κ. Α.Πρατικάκη).


Η αναπλήρωσή του θα ανακοινωθεί με νεότερη ανάρτηση.