87_2020. Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών από χορηγία ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ακαδ.έτους 2019-20

Σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης, που συνεδρίασε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και την έγκριση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που συνεδρίασε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, οι υπότροφοι που προτείνονται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 για τη χορήγηση των εν λόγω υποτροφιών είναι οι παρακάτω:

αα 

Αρ.πρωτ.

Κοσμητείας

Τμήμα φοίτησης

1

2103/1-7-20

Επιστήμης Υπολογιστών

4

2106/6-7-20

Μαθ/κών & Εφαρμ. Μαθ/κών

5

2109/7-7-20

Επιστήμης Υπολογιστών

6

2111/9-7-20

Χημείας

14

2124/21-7-20

Βιολογίας

19

2129/24-7-20

Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

21

2132/24-7-20

Φυσικής

27

2138/24-7-20

Επιστήμης Υπολογιστών

28

2139/24-7-20

Χημείας

38

2149/24-7-20

Φυσικής

 

Ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός 10 ημερών από την παρούσα ανακοίνωση (έως 28/9/2020) αποκλειστικά με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (κα Αικατερίνη Τσαλίμη, katerina [dot] tsalimi [at] uoc [dot] gr ).

Ηράκλειο, 18/9/2020

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Αικατερίνη Τσαλίμη