87_2019. Αναπληρώσεις μαθήματος "Γ03Π10 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη"

Θα γίνει αναπλήρωση στο μάθημα "Γ03Π10 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη", με διδάσκοντα τον κ. Κλεισαρχάκη

τις παρακάτω ημερομηνίες:

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 11-2 στην αίθουσα Α208 του Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 

&

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 5-8 μμ στην αίθουσα Α212 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών