86_2019. Ανακοίνωση κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπής για την παραλαβή υλικών και εργασιών Κοσμητείας ΣΘΕΤΕ για το έτος 2020

Δείτε ΕΔΩ την σχετική ανακοίνωση.