84_2020. Αποτελέσματα εισδοχής πτυχιούχων της ΣΘΕΤΕ στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ακαδ. έτους 2020-21

Έπειτα από συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής, οι αιτήσεις που έγιναν δεκτές στο πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της ΣΘΕΤΕ είναι οι παρακάτω:

1. Αρ. πρωτ. 2090/5-6-20

2. Αρ. πρωτ. 2097/15-6-20

3. Αρ. πρωτ. 2101/30-6-20

4. Αρ.πρωτ. 2152/28-7-20

5. Αρ. πρωτ. 2153/30-7-20

6. Αρ. πρωτ. 2155/31-7-20

7. Αρ. πρωτ. 2154/31-7-20