84_2019. Διάλεξη "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική" 3/12/2019

Θα γίνει διάλεξη του μαθήματος "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική"

με διδάσκοντα τον κ. Καρρά

την Τρίτη 3/12/2019 και ώρα 11:00-13:00

στην αίθουσα Η208 του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.