82_2019. Αναβολή μαθήματος 21/11/2019: «ΣΘΤΕ 206 Διδασκαλία & αξιολόγηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Η διδάσκουσα του μαθήματος κα Σπανάκη Ειρήνη

ενημέρωσε ότι το μάθημα της Πέμπτης 21/11/2019 αναβάλλεται και

θα αναπληρωθεί τις τρεις επόμενες Πέμπτες,

δηλαδή 28/11/2019, 5/12/2019 και 12/12/2019, ξεκινώντας από τις 5 μμ.