8_2020. Αναβολή μαθήματος "Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού" της 27/2/2020

Το μάθημα της Πέμπτης 27/7/2020 αναβάλλεται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.